Historiek van de Boskanters

Toneel op de Paterhoek (Sint-Sixtus - Westvleteren)

Op vraag van Vader Abt Bonaventura de Grote leidde pater Rafaël Hoedt samen met pater Desideratus Slembrouck gedurende de periode 1934-1939 de plaatselijke toneelkringen "Omver en erover" (uitsluitend jongens) en "In eer en deugd" (uitsluitend meisjes).
De meisjes traden op naar aanleiding van de plaatselijke prijsuitdeling voor de schoolkinderen in augustus, terwijl de jongens tijdens de nieuwjaarsperiode op de planken stonden. Deze opvoeringen vonden plaats in de Sint-Sixtusschool.
Met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog viel de toneelactiviteit aan de Paterhoek volledig stil.
Rond 1950 werd onder impuls van Dom Gerardus Deleye, pater Vincentius Van den Kerkhof, een nieuwe start genomen. Onderwijzer Roger Vannobel nam de regie voor zijn rekening. Zoals de traditie het wilde, werd het klassieke patroon "volwaardig drama - kort blijspel" aangehouden.
In de jaren '60 stond voornamelijk cabaret op het programma. Uit deze periode stamde de bekende clown "Rossi" (Georges Beauprez). Na een korte onderbreking werd dit cabaret nieuw leven ingeblazen door leiders, leidsters en leden van het jongenspatronaat en de meisjeschiro. Dit cabaret omvatte dans- en goochelnummers, muzikale optredens, clowneske acts en korte sketches, meestal met western-allures.

De Boskanters

Onze toneelvereniging kent zijn ontstaan in het jaar 1975, waar toen nog gespeeld werd in de achtertuin van de Sint-Sixtusabdij. Waar het nieuwe kloostergebouw van de abdij staat, daar herbergde vroeger ook nog een nu afgebroken patronaatszaaltje dat dienst deed voor de plaatselijke chirobeweging. Oprichter van "De Boskanters" destijds was Didier Carton, directeur van de Sint-Sixtusschool, die samen met de jeugdbeweging de eerste toneelopvoeringen op poten zette voor de ouders van deze jongeren en de mensen van de paterhoek. En dit gedurende een tweedaagse. Er konden telkens maximum 120 kijkers de opvoering bijwonen, maar dan opeengepakt als haringen in een ton rond de plaatselijke mazoutkachel.

Nieuwe impuls

In 1982 haakte de oudere generatie om praktische reden af. Het inschakelen van vrouwelijk talent gaf de groep een nieuwe impuls. Mede door deze gemengde bezetting konden de stukken uit "de tijd van toen" geschrapt en vervangen worden door stukken met een moderner tintje.

Nieuwe zaal

Tot en met 1983 vonden de voorstellingen plaats in de patronaatszaal van de Sint-Sixtusabdij. Na een sabbatjaar (1984) konden "De Boskanters" vanaf 1985 terecht in de nieuw opgerichte zaal Sint-Sixtus, gelegen achter het "wijkschooltje", dat te gebruiken was in samenwerking met het lerarenkorps, het oudercomité en de toen nog bestaande vereniging van Sint-Sixtusvrienden. Er werd ook geïnvesteerd in allerlei nieuw materiaal, vooral een nieuw podium.

Hoe het groeide

De bezetting van de spelersgroep wisselde geregeld, spelers kwamen en gingen. Gedurende 25 jaar bleef meester Didier Carton de regisseur van het toneelgezelschap.Toen hij besloot om de fakkel door te geven aan een jongere generatie, betekende dit meteen ook de start van heel wat vernieuwingen. Er werd voortaan gespeeld met een toneelgordijn en enkele jaren later werd ook een sponsorboekje gelanceerd om meer geld in het laatje te brengen. Het aantal opvoeringen werd met een opgericht bestuur en verschillende nieuwe medewerkers voor en achter de schermen langzaamaan opgeschroefd.
Deze nieuwe lichting werd eerst geregisseerd door Ignace Gruwier (2001 en 2002) en daarna door Geert Gouwy (2003 en 2004).
Vanaf 2005 hebben "De Boskanters" er voor geopteerd om vanuit eigen groep de regie te voeren met verscheidene mensen.
Afscheid Hans

Afscheid Hans

De dag van 3 december 2016 zal lang in ons hart gekerfd staan. We verloren onze dierbare speler-bestuurslid Hans Bruneel, overleden na een meer dan 3 jaar durende slepende ziekte in zijn 54 ste levensjaar. Zijn laatste toneeloptreden was in 2015 met het stuk "Suikernonkel". Reeds 15 jaar lang drukte hij zijn stempel op onze vereniging en stuwde hij ons vooruit. We herinneren ons nog als de dag van vandaag zijn eerste toneeloptreden in 2002 met het stuk "Veel Beterschap". En hoe!!! Daar dwong Hans direct alle respect af van al zijn medespelers en de vele behulpzame vrijwilligers... Hij was meer dan fier toen hij aanhaalde dat ons toeschouwersaantal van ongeveer 200 mensen in de jaren '70 en '80 tot bijna 2000 entrées gestegen was in 2010. En terecht!!! Want Hans was altijd goed om op zijn eentje in voorverkoop een zaal vol te krijgen!!! Vrienden bij de vleet!!!
En nog beseffen we niet ten volle hoezeer we Hans in onze vereniging missen. Maar anderzijds gaf het ons nieuwe moed om met dubbele kracht ons in te zetten voor onze toneelclub en voor jullie, ons trouwe publiek. De taken van Hans werden overgenomen en verscheidene andere bestuursleden rechten de rug om het succes van de laatste jaren te evenaren en zelfs te overtreffen. We zullen het zeggen zoals Hans het ons zei in één van zijn afscheidsberichten: "We zijn trots om Boskanter te zijn!" En telkenjare opnieuw zullen we na onze laatste opvoering nog enkele flessen champagne soldaat maken en dit naar de traditie van Hans ... . Hij zou het nooit anders gewild hebben!!! GROTE DANK Hans voor wie je was voor ons, Boskanters!!! "Je was niet volmaakt en niet perfect", zei je zelf in je laatste woorden. Maar voor ons was en blijf je dat wèl !!!
 

Online ticket verkoop

Sedert 2018 zijn ook De Boskanters genoodzaakt om verder te moderniseren. Website, facebook en de online ticket verkoop zijn nu een feit.

Verdere uitbreiding

In 2019 speelt het toneelgezelschap in Poperinge (Schipvaartweg 10) vanwege bouwwerken aan de schoolzaal. Maar het is en blijft een vertoning waarbij je met een gulle lach voor of na of tijdens de pauze de echte "trappist Westvleteren" aan een democratisch prijsje kunt consumeren ...
Dit jaar lanceren wij twee nieuwe jeugdige spelers om zo onze toekomst te verzekeren, mede omdat in talrijke nieuwe stukken jong volk van het toneelspel deel uitmaakt.
Ook de vernieuwing zet zich verder. De website wordt in een nieuw jasje gestoken en up to date gemaakt (gsm en ipad ready) en de feitelijke vereniging verandert in een vzw.
Vanaf 1 maart 2019 zijn we officieel Toneelgroep De Boskanters vzw.

Avowest

Als Poperingse vereniging hebben we voortaan onze vaste stek gevonden in zaal Avowest.
En ook dit jaar mag onze ploeg twee nieuwe spelers verwelkomen.